მინდა

მინდა ცაში.

მინდა მთაში.

მინდა ვიცურაო ზღვაში.

მინდა მღერა.

მინდა ფრენა.

მინდა ვარსკვლავების მზერა.

მინდა ხატვა.

მინდა კითხვა.

მეგობრებთან ყოფნა მინდა.

მინდა ბევრი რამის ცოდნა.

ბევრი რამის სწავლაც მინდა!