შვილები


 

ეს მურაა.

მურა ჩემი მეგობარია.

 

 

ეს ფისოა.

ფისო ჩემი მეგობარია.

 

 

ეს ნაცარაა.

ნაცარა ჩემი მეგობარია.

 

 

ეს ყურშაა.

ყურშა მურას შვილია.

 

 

ეს ფეფოა.

ფეფო ფისოს შვილია.

 

 

ეს ბაჭიაა.

ბაჭია ნაცარას შვილია.

 

 

ეს ტორნადოა.

ტორნადო ჩემი ცხენია.

 

 

ეს საღარაა.

საღარა ტორნადოშვილია.