შემოდგომა

ვაშლი დამწიფდა.

მსხალიც დამწიფდა.

ატამიც დამწიფდა.

ლეღვიც დამწიფდა.

ფოთლები წითელია.

ფოთლები ყვითელია.

ხეები წითელ-ყვითელია.

შემოდგომა ლამაზია.