ზამთარი

ზამთარია. ხეები თეთრია.

მთები თეთრია.

თოვლში ვსრიალებთ.

თოვლში ვგუნდაობთ.

ზამთარში ახალი წელი მოდის..

ახალ წელს თოვლის ბაბუა მოდის.

რა კარგია ზამთარი!