გაზაფხული

გაზაფხული მოვიდა.

ია ამოვიდა.

ჩიტები მღერიან.

ხეები მწვანეა.

მინდორიც მწვანეა.

მზე ანათებს.

მზე ათბობს.

ბუნება იღვიძებს.

გაზაფხული მოვიდა.