მინდა მქონდეს...

მე მინდა მქონდეს ბევრი შოკოლადი.

მე მინდა მქონდეს დიდი სახლი.

მე მინდა მქონდეს დიდი ეზო.

 

მე მინდა მქონდეს დიდი მოედანი.

მე მინდა მქონდეს დიდი სკოლა.

3

3

4

4