კურდღელი ბოსტანში

კურდღელი ბოსტანში შეიპარა.

აუარა გვერდი კიტრს.

აუარა გვერდი გოგრას.

აუარა გვერდი პამიდორს.

აუარა გვერდი ხახვს.

კომბოსტოსაც აუარა გვერდი.

შეჩერდა სტაფილოსთან.

კურდღელს სტაფილო უყვარს.