ასაკი


მე ათი წლის ვარ.

 

მე ბავშვი ვარ.

დედაჩემი ოცდაათი წლის არის.

 

 

დედა ახალგაზრდაა.

ბებია სამოცი წლის არის.

 

ბებია ხნიერია.

 

დიდი ბებია ოთხმოცდაექვსი წლის არის.

 

დიდი ბებია მოხუცია.