გაჩერებაზე

გამარჯობა!

გამარჯობა!

მოგესალმებით!

გაუმარჯოს!

 

 

სალამი ყველას!

გამარჯობა!

2

2

 

გამარჯობათ!

გაგიმარჯოს!

 

 

4

4

დილა მშვიდობისა!

4

4

დილა მშვიდობისა!

წავედით!