ტკბილი და მლაშე


ნამცხვარს ბევრი შაქარი აქვს.

ნამცხვარი ტკბილია.

ზღვაში ბევრი მარილია.

ზღვა მლაშეა.

შოკოლადი ტკბილია.

ამ თევზს ბევრი მარილი აქვს.

თევზი მლაშეა.

 

მლაშე საჭმელი არ მიყვარს.

მე მიყვარს ტკბილი საჭმელი.