მე მინდა გავხდე

მე მინდა გავხდე მსახიობი.

მე მინდა გავხდე მომღერალი.

1

მე მინდა გავხდე მოცეკვავე.

მე მინდა გავხდე მასწავლებელი.

2

მე მინდა გავხდე მეზღვაური.

3