ჩემი სათამაშოები

 

ეს ჩემი ოთახია.

აქ ბევრი სათამაშოა.

 

1

 

 

ეს თეთრი დათვია.

თეთრი დათვი დიდია.

თეთრი დათვი ჩემი სათამაშოა.

ის დედამ მაჩუქა.

 

2

 

 

აქ ჩემი მანქანაა.

ეს მანქანაც დიდია.

მანქანა მამამ მაჩუქა.

 

3

მე მიყვარს ჩემი სათამაშოები!

 

4