ოჯახი


 

დედა

 

მამა

 

ძმა

 

და

 

დიდედა

 

დეიდა

 

მამიდა

 

პაპიდა