სოფელი


 

სახლი

 

 

ბოსელი

თავლა

 

 

საქათმე

 

 

საღორე

 

 

თონე

 

 

მარანი

ბეღელი

 

ვენახი

 

 

ყანა

 

 

ბოსტანი