სპორტი


 

სპორტი

 

 

 

ფეხი

 

ბურთი

1

 

2

ფეხბურთის ბურთი

 

 

წყალი

 

3

ბურთი

 

 

4

წყალბურთის ბურთი

 

 

ხელი

 

5

ბურთი

 

6

ხელბურთის ბურთი

 

კალათი

 

ბურთი

7

 

კალათბურთის ბურთი

8

 

ფრენა

 

9

ბურთი

 

10

ფრენბურთის ბურთი

 

ჩოგანი

 

11

ბურთი

 

 

12

ჩოგბურთის ბურთი