ეს არის ცა

ეს არის ცა.

 

 

ცა ცისფერია.

 

ეს არის ზღვა.

 

ზღვა ზღვისფერია.

 

ეს არის მიწა.

 

 

მიწა მიწისფერია.

 

ეს არის ია.

 

 

ია იისფერია.

 

ეს არის ვარდი.

 

 

ვარდი ვარდისფერია.

 

ეს არის იასამანი.

 

 

იასამანი იასამნისფერია.

 

ეს არის ზამბახი.

 

 

ზამბახი ზამბახისფერია.

 

ეს არის ნარინჯი.

 

 

ნარინჯი ნარინჯისფერია.