და


 

ბიჭი და გოგო

 

1

1

ბიჭი

 

გოგო

 

2

2

დღედაღამე

 

 

3

3

დღე

 

 

ღამე

4

4

მთადაბარი

 

5

5

 

მთა

 

ბარი

6

6

მზედამთვარე

 

7

7

მზე

 

 

8

8

მთვარე