ან


ზღვაან ტბა

\"\"

 

\"\"

 

ზღვა

\"\"

 

\"\" ტბა

 

რუ ან ნაკადული

\"\"

 

\"\"

 

რუ

\"\"

 

ნაკადული

\"\"

 

აუზი ანაბანო

\"\"

 

\"\"

 

აუზი

\"\"

 

აბანო

\"\"

 

მდინარე ან ღელე

\"\"

 

\"\"

 

მდინარე

\"\"

 

ღელე

\"\"