თუ


ბუ და კუ

 

 

ბუ თუ კუ?

 

 

 

ბუ

 

კუ

 

ზღვადა ტბა

 

 

ზღვა თუ ტბა?

 

ზღვა

 

ტბა

 

შუ დაშოკოლადი

 

 

შუ თუშოკოლადი?

 

შუ

 

 

შოკოლადი