თეთრი


 

თეთრი თითი

\"\"

 

თეთრი დათვი

 

თეთრი თითა

\"\"

 

თეთრი თათი

\"\"

 

თეთრი თუთა

\"\"

 

\"\" თმა

 

\"\" თავი

 

თეთრი თავი

 

\"\" თოვლი

 

დათვი

\"\"