ყვითელი


ყვითელი მზე

 

ყვითელი მთვარე

 

 

ყვითელი ზღვა

 

 

ყვითელიცა

 

ყვითელი ვარდი

 

ყვითელი ტყე

ყვითელი მიწა

 

 

ყვითელი თიხა