დიდი

 

დათვი

დიდი

 

1

1

 

დაფა

დიდი

 

2

2

 

დანა

დიდი

 

3

3

 

დოლი

დიდი

 

4

4

 

დაფნა

დიდი

 

5

5

 

დრო

დიდი

 

6

6

 

დელფინი

დიდი

 

7

7

 

მდელო

8

8

დიდი