მე მყავს


 

1

1

 

მე მყავს დედა.

 

2

2

 

მე მყავს მამა.

 

3

3

 

მე მყავს და.

 

 

4

4

 

მე მყავს ძმა.

 

5

5

 

მე მყავს ბაბუა.

 

6

6

მე მყავს ბებია.

 

7

7

 

მე მყავს დეიდა.

 

8

8

 

ეს ჩემი ოჯახია.