მე მაქვს

 

მე მაქვს წიგნი.

 

1

1

 

მე მაქვს რვეული.

 

2

2

 

მე მაქვს ჩანთა.

 

3

3

 

მე მაქვს ჩანთა.

 

4

4

 

მე მაქვს ბურთი.

 

5

5

 

მე მაქვს სახლი.

 

6

6

 

მე მაქვს ოთახი.

 

7

7

 

აი, ჩემი ოთახი.

8

8