Փոքրիկ կարմիր գլխարկը

- Նանան մի բույն ունի:

- Ի՞նչ ունես այդտեղ, - հարցրեց մայրը Նանային:

- Մեկ ... երկու ... երեք ձու կա բնում:

- Սա բույն չէ, - ասաց մայրը, - սա իմ հին կարմիր գլխարկն է:

- Ես պատրաստվում եմ ձվերը վաճառել շուկայում, - ասաց Նանան:

1

2

Նանան բարձրացավ ավտոբուս և շուկա գնաց:

Ավտոբուսի մեջ Նանային մի տղա տեսավ:

- Ի՞նչ ունես այդտեղ, - հարցրեց տղան:

- Մեկ ... երկու ... երեք ձու կա բնում, - ասաց Նանան:

- Սա բույն չէ, - ասաց տղան, - սա հին կարմիր գլխարկ է:

Ավտոբուսի մեջ մի կին էլ տեսավ Նանային:

3

4

- Կարող եմ տեսնել, թե ի՞նչ ունես այդտեղ, - խնդրեց կինը:

- Ես ունեմ մեկ ... երկու ... երեք ձու բնում, - ասաց Նանան:

- Ես ձեզ երեք լարի կտամ ձվերի համար, - ասաց կինը:

Ավտոբուսը Նանային շուկա հասցրեց:

Շուկայում Նանային մի մարդ տեսավ:

- Ի՞նչ ունես այդտեղ, -հարցրեց նա:

5

6

- Մեկ ... երկու ... երեք լարի, - ասաց Նանան: Ի՞նչ կարող եմ գնել երեք լարիով:

- Երեք լարիով քեզ կարող եմ ահա սա տալ, - ասաց տղամարդը և ցույց տվեց գլխարկը:

Նանան կրկին նստեց ավտոբուս:

7

Ավտոբուսի մեջ Նանային մի աղջիկ տեսավ:

- Ի՞նչ ունես այդտեղ, - հարցրեց աղջիկը Նանային:

Նանան բարձրացրեց գլուխը և ժպտաց: Նա իջավ ավտոբուսից ու գնաց դեպի տուն:

Մայրը տեսավ Նանային:

- Ի՞նչ ունես այդտեղ, - հարցրեց մայրը:

- Սա՛ քեզ համար է, - ասաց Նանան մայրիկին, - նոր կարմիր գլխարկ է:

- Շնորհակալություն, Նանա՛, -ասաց մայրը և կրծքին սեղմեց դստերը:

8

8