Balaca qırmızı papaq

Nananın yuvası var.

Orda nə var? – anası Nanadan soruşur.

Bir... iki.... üç yumurta var yuvada.

Bu, yuva deyil! - anası dedi, - bu, mənim köhnə qırmızı papağımdır!

Mən bazarda yumurtaları satmağı düşünürəm, - Nana dedi.

1

2

Nana avtobusa oturub bazara getdi.

Bir oğlan Nananı avtobusda gördü.

Orda nə var? – oğlan soruşdu.

Bir... iki.... üç yumurta var yuvada, - Nana dedi.

Bu, yuva deyil! - oğlan dedi, - bu, köhnə qırmızı papaqdır!

Avtobusda bir qadın da Nananı gördü.

3

4

Olarmı baxım, orada nə var? – qadın soruşdu.

Bir... iki.... üç yumurtam var yuvada, - Nana dedi.

Mən yumurtalara üç lari verəcəyəm! – qadın dedi.

Avtobus Nananı bazara gətirdi.

Bazarda Nananı kişi gördü.

Orada nə var? – kişi soruşdu.

5

6

Bir... iki.... üç lari... – Nana dedi, - üç lariyə nə ala bilərəm?

Üç lariyə bunu verə bilərəm, - kişi deyib papağı göstərdi.

Nana yenə də avtobusa mindi.

Bir qız avtobusda Nananı gördü.

7

Orada nə var? – qız Nanadan soruşdu.

Nana başını qaldırıb gülümsədi. O avtobusdan düşüb evə gəldi.

Anası Nananı gördü.

Orada nə var? – anası xəbər aldı.

Bu, sənin üçündür! – Nana anasına dedi, - yeni qırmızı papaqdır.

8

Sağ ol, Nana, - anası dedi və qızını qucaqladı.