Ընտրություն

Երեխաները տարբեր գործեր են սիրում անել:

Տարբեր երեխաներ տարբեր գործեր անել են սիրում:

Նիկան ֆուտբոլ խաղալ է սիրում:

Նա սիրում է ընկերների հետ ֆուտբոլ խաղալ:

Սալոն նկարել է սիրում:

1

2

Սալոն ծաղիկներ է սիրում նկարել:

Նա գույնզգույն ծաղիկներ է սիրում նկարել:

Նա սիրում է ընկերների համար նկարել:

Թեկլան կարդալ է սիրում: Թեկլան սիրում է նոր գրքեր

կարդալ:

3

4

Թեկլան սիրում է մեծ գրքեր կարդալ:

Թեկլան բարձրաձայն է սիրում կարդալ:

Նա սիրում է կարդալ ընկերների համար:

Ռատին երգել է սիրում:

Ռատին ուրախ երգեր է սիրում:

Նա սիրում է բարձրաձայն երգել:

5

6

Ռատին լավ է երգում:

Ընկերները սիրում են լսել Ռատիին:

Դաչին կառուցել է սիրում:

Ռատին սիրում է խորանարդիկներով շենքեր

կառուցել:

Նա բարձր շենքեր է սիրում կառուցել:

7

8

Դաչին դեռ փոքր է:

Դաչին կմեծանա և բարձր շենքեր կկառուցի:

Դաչին ընկերոջ համար բարձր շենքեր կկառուցի:

Լիզին գրել է սիրում:

Լիզին պատմվածքներ գրել է սիրում:

Նա սիրում է իր պատմությունները գրել:

9

10

Լիզին սիրում է ընկերների պատմությունները գրել:

Լիզին պատմվածքները կարդում է ընկերների համար:

Ընկերները սիրում են լսել Լիզիի պատմվածքները:

Դու ի՞նչ ես սիրում անել:

11

12