Uçan ördəklər

Günlər qısalmağa başlayanda, ördəklər cənuba tərəf uçurlar.

Soyuqlar düşəndə, ördəklər cənuba tərəf uçurlar.

1

1

Ağaclardan yarpaqlar tökülməyə başlayanda, ördəklər cənuba tərəf uçurlar.

2

2

2

2

Ördəklər soyuğu və qışı sevmirlər.

Ördəklər payızda uçuşa hazırlaşmağa başlayırlar.

3

3

Ördəklər cənubda qışı keçirirlər.

Cənubda hər zaman havalar isti olur.

Orada qar yağmır.

4

4

Ördəklər bir qupda uçurlar.

5

5

Onlar üçbucaq formasında düzülürlər.

Öndə uçan quş hər zaman daha çox yorulur.

Öndə uçan quş yorulduqda, onu arxada uçan quş əvəz edir.

Ördəklər bir-birinə uçuş zamanı yardım edirlər.

6

6

Ördək təhlükədə olanda, ona başqaları köməklik edirlər.

Ördəklərin böyük ailələri var.

Ördəklər isti və su olan yerləri axtarıb tapırlar.

Ördəklər su olmadan yaşaya bilmirlər.

7

7

Qış keçəndən sonra geri qayıtmağa hazırlaşmağa başlayırlar.

Ördəklər yazda hər zaman geri qayıdırlar.

8

8