Bitkilər, heyvanlar və quşlar

Bitkilər, heyvanlar və quşlar birlikdə yaşayırlar. Bitkilər, heyvanlar və quşlar bir-biri olmadan yaşaya bilmirlər. Bitkilər, heyvanlar və quşlar bir-birini qidalandırırlar. Bitkilər, heyvanlar və quşlar qida zəncirini yaradırlar. Bitkilər, heyvanlar və quşlar bir-biri olmadan yaşaya bilməzlər: təbiətin tarazlığı pozular və yaşaya bilməzlər.

Bitkilər, heyvanlar və quşlar birlikdə səhrada yaşayırlar. Səhrada çox isti olur. Səhrada nadir hallarda yağış yağır. Səhrada istiliyə dözümlü, su saxlaya bilən və susuz uzun müddət yaşaya bilən heyvanlar və quşlar yaşayırlar. Səhrada antilop, ərəb atı, səhra fili, meymun, dəvə, kenquru yaşayırlar.

Səhrada ilan, kərtənkələ, tısbağa kimi sürünənlər yaşayırlar. Səhrada bambuk, banan, kaktus kimi bitkilər yaşayırlar. Səhrada daş kəkliyi, səhra ağacdələni, dəvəquşu kimi quşlar yaşayırlar.

Bitkilər, heyvanlar və quşlar birlikdə qayalarda yaşayırlar. Qayalı yerlərdə saqqalı keçi və dağ keçisi yaşayırlar. Qayalı yerlərdə Qafqaz küknarı, ardıc, mixək ağacı, bənövşə yetişir. Qayalı yerlərdə qartal, qarakərkəs və kəklik təsadüf edilir.

Bitkilər, heyvanlar və quşlar birlikdə dağlarda yaşayırlar. Dağlarda ayı, tülkü, çaqqal, porsuq və canavar yaşayırlar. Dağlarda ağcaqayın, Şərq palıdı, tozağacı, püstə yetişir. Dağlıq yerlərdə Qara kərkəs, dağ qartalı, qarğaya təsadüf edilir.

Bitkilər, heyvanlar və quşlar birlikdə aranda yaşayırlar. Aranda cüyür, qaban, köstəbək, yarasa, dovşan, Qafqaz dələsi, meşə siçanı və dələyə təsadüf edilir. Aranda çinar, qovaq ağacına təsadüf edilir. Aranda sərçə və göyərçin kimi quşlara təsadüf edilir.