Թոկոյի և Թակոյի ծննդյան օրը

Պակոն Թոկոյի և Թակոյի ընկերն է: Թոկոն և Թակոն այլ ընկերներ ևս ունեն:

Թութակ Շոկոն Թոկոյի և Թակոյի ընկերն է: Փեփո կատուն նույնպես Թոկոյի և Թակոյի ընկերն է:

Շոկոյին հայրն է նվիրել Թոկոյին և Թակոյին ծննդյան օրվան:

Փեփոյին մայրն է նվիրել Թոկոյին և Թակոյին ծննդյան օրվան:

Չէ՞ որ Թոկոն և Թակոն երկվորյակներ են:

Նրանց ծնունդը նույն օրն է:

Այսօր նրանց ծննդյան օրն է:

Շոկոն փոքրիկ էր, երբ նրան նվիրեցին Թոկոյին և Թակոյին: Փեփոն նույնպես փոքրիկ էր, երբ նրան բերեցին Թոկոյին և Թակոյին:

ՓԵՓՈ

ԹՈԿՈ

ԹԱԿՈ

ՎԻԿԱ

ՎԱԿՈ

Շոկոն արդեն շատ բառեր գիտի.

«Թո-կո, Թա-կո, Վա-կո, Վի-կա, Փե-փո», - ասում է թութակը:

ՄՅԱՈՒՈՒՈՒ....

ՄՅԱՈՒՈՒՈՒ....

ՄՅԱՈՒՈՒՈՒ..

ՄՅԱՈՒՈՒՈՒ....

Փեփոն մեկ բառ գիտի. «մյաո՜ւ»:

Փեփոն և Շոկոն նույնպես ընկերներ են:

Նրանք հաճախ խոսում են միմյանց հետ:

ՄՅԱՈՒՈՒՈՒ..

ՄՅԱՈՒՈՒՈՒ....

«Մյաուուուո՜ւ», - ասում է Փեփոն:

«Մյաուուուո՜ւ», - կրկնում է Շոկոն:

Թակոն, Թոկոն, Վակոն, Վիկան, Շոկոն և Փեփոն մեկ փոքրիկ և ջերմ ընտանիք են: