Շենքեր

Թոկոն և Թակոն գալիս են դպրոցից:

Դպրոցից մինչև տուն շատ շենքեր կան:

- Այս շենքում ի՞նչ կա, - հարցնում է Թակոն:

- Այս շենքում խանո՞ւթ է, - պատասխանում է Թոկոն քույրիկին:

  - Այս շենքում չէ խանութը: Խանութն այն շենքում է:

  - Աաա՜, այս շենքում ռեստորան է:

  - Այն շենքում ի՞նչ է, - շարունակում է Թակոն:

  - Այն շենքում բանկ է, - կրկին շարունակում է Թոկոն:

  - Մի քիչ այն կողմ, այն շենքում ի՞նչ է, - չի հանգստանում Թակոն:

  - Մի քիչ այն կողմ, այն շենքում սրճարան է, - պատասխանում է Թոկոն:

  - Այն բակում ի՞նչ է, - շարունակում է հարցերը Թակոն:

  - Այն բակում խաղադաշտ է, - հանգիստ պատասխանում է Թոկոն:

ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

  - Իսկ այս բակում ի՞նչ է, - հանգիստ չի տալիս Թակոն:

  - Այս բակում գեղեցկության սրահ է, կրկին հանգիստ պատասխանում է Թոկոն:

Մեր փողոցում շատ շենքեր կան: Այս շենքում խանութ է: Այն շենքում ռեստորան է: Այս շենքում բանկ է:

Այս բակում սրճարան է: Այն բակում հրապարակ է, կրկնում են երեխաները և դպրոցից տուն գնում:

ՇԵՆՔԵՐ