Գիրքը

Ես եմ նորից` Պակոն: Ես գիրք եմ կարդում:

Ես հայրիկիս հետ եմ գիրք կարդում:

Ես մայրիկիս հետ եմ գիրք կարդում:

Ես մայրիկիս հետ տանն եմ գիրք կարդում:

Ես Թակոյի հետ եմ գիրք կարդում:

Ես Թակոյի հետ դպրոցում եմ գիրք կարդում:

Ես գիրք եմ կարդում Թոկոյի հետ:

Ես Թոկոյի հետ դասարանում եմ գիրք կարդում:

Ես գիրք եմ կարդում Զուկայի հետ:

Ես Զուկայի հետ մեքենայի մեջ եմ գիրք կարդում:

Ես գիրք եմ կարդում տատիկի հետ:

Ես տատիկի հետ գիրք եմ կարդում գրադարանում:

QarTulSi me-6 gverdi meordeba

Ես գիրք եմ կարդում պապիկի հետ:

Ես պապիկի հետ գյուղում եմ գիրք կարդում:

Ես գիրք եմ կարդում տանը, դպրոցում, դասարանում, մեքենայի մեջ, գրադարանում, գյուղում:

Ես գիրք եմ կարդում մայրիկի, հայրիկի, Թոկոյի, Թակոյի, տատիկի և պապիկի հետ: