Հեռուստացույց

Սա հեռուստացույց է: Սա Պակոյի հեռուստացույցն է: Սա Պակոյի գունավոր հեռուստացույցն է:

Հեռուստացույցը մեծ է: Հեռուստացույցը սև է: Սա մեծ և սև հեռուստացույց է:

Դա Պակոյի հեռուստացույցը չէ, դա Թակոյի հեռուստացույցն է: Դա Թակոյի գունավոր հեռուստացույցն է:

Այն մեծ և սև հեռուստացույցը Թակոյինը չէ: Այն հեռուստացույցը ևս սև է:

Այն հեռուստացույցը մեծ է, այն Թոկոյի հեռուստացույցն է: Այն սև և մեծ հեռուստացույցը Թոկոյինն է:

Թոկոյի, Պակոյի և Թակոյի հեռուստացույցերը մեծ են: Թոկոյի, Պակոյի և Թակոյի հեռուստացույցերը գունավոր են: Թոկոյի, Պակոյի և Թակոյի հեռուստացույցերը սև-սպիտակ չեն: