კატო და აკაკი (კ)

ეს კატოს კაბაა.

ის აკაკის კალამია.

ეს კატოს კომპიუტერია.

ეს აკაკის სკოლაა.

ის კატოს სკოლაა.

ეს კატოს კლასია.

ის აკაკის კლასია.

ეს კატოს სკამია.

ის აკაკის სკამია.

კატო კითხულობს.

 

აკაკი კითხულობს.