დაემატა ფონეტიკური წიგნები

დაემატა ფონეტიკური წიგნები.