Ուր ենք գնում

Գնումներ

Այսօր գնումների ենք գնում:

Ի՞նչ պետք է տանենք:

- Դրամ:

Էլի ի՞նչ պետք է տանենք:

- Մեծ պայուսակ:

Էլի ի՞նչ պետք է տանենք:

- Գնումների ցուցակ:

Դպրոց

Առավոտյան դպրոց ենք գնում:

Ամեն ինչ տանում եք, չէ՞, - հարցնում է մայրիկը մեզ:

Ոչինչ չե՞ք մոռանում, - հարցնում է մայրիկը մեզ:

Ամեն ինչ տանում ենք, ոչինչ չենք մոռանում:

Զբոսախնջույք (պիկնիկ)

Մենք գնում ենք էքսկուրսիա:

Ի՞նչ կարելի է տանել, - հարցնում է մեզ մեր ընկերը:

- Թերմոսով (ջերմապահով)

սուրճ: Էլի ի՞նչ կարող ենք տանել:

  - Զամբյուղով միրգ:

Է՞լի ինչ կարելի է տանել:

- Գնդակ:

Ընդունելություն

Մենք ընդունելության ենք գնում:

Ի՞նչ պետք է բերենք, - հարցնում է Էլենեն:

- Ծաղիկներ:

Էլի որևէ բան բերե՞մ, - հարցնում է Ռոմանը:

- Քաղցրավենիք:

Առափնյակ

Մենք գնում ենք առափնյակ:

Ի՞նչ պետք է տանենք:

Արևային գլխարկ և ակնոցներ:

Արձակուրդներ

Մենք գնում ենք արձակուրդների:

Ի՞նչ կարող ենք տանել:

Կարո՞ղ եք: Պետք է բերեք, - ասում է մայրը: Շատ գրքեր: Արձակուրդներին շատ գրքեր պետք է կարդաք: