Սննդային շղթա

Կենդանի արարածներին սնունդ է անհրաժեշտ: Նրանք սնվելով են ապրում: Բույսերը նույնպես սնվում են: Առանց սնունդի բույսերը չեն կարող ապրել:

Բույսերն աճում են հողից: Նրանց սնունդ է տալիս հողը: Բույսերին սննդի պատրաստման համար անհրաժեշտ է նաև արև, ջուր և օդ:

Միևնույն ժամանակ բույսերն իրենք են սնունդ: Բույսը սնում է կենդանիներին և միջատներին: Կենդանիներն ուտում են բույսերը: Միջատները ևս ուտում են բույսեր: Դրանք կոչվում են բուսակերներ: Ոմանք դրանց անվանում են նաև

խոտակերներ:

Մորեխն ուտում է բույսեր: Մորեխը միջատ է: Մորեխը բուսակեր միջատ է: Մորեխը խոտակեր միջատ է:

Բույսեր ուտում է նաև նապաստակը: Նապաստակը բուսակեր կենդանի է: Նապաստակը ևս խոտակեր կենդանի է: Նա կանաչ խոտ և ծառի կեղևներ է սիրում:

Խոտակեր կենդանի է նաև կովը: Կովը ընտանի կենդանի է. նա խոտով է սնվում: Կովի խոտ ուտելը վրացերեն կոչվում է «ძოვა», իսկ հայերեն` արածել...

Բոլոր կենդանիները չեն սնվում բույսերով: Որոշ կենդանիներ իրենցից փոքր կենդանիներ են ուտում: Գայլը չի սիրում բույսեր: Գայլը սնվում է կենդանիներով: Գայլն ուտում է նապաստակ: Գայլը մսակեր կենդանի է: Մսակեր կենդանիներին անվանում են նաև գիշատիչ կենդանիներ: Գայլը գիշատիչ կենդանի է:

Գիշատիչ կենդանիներ են աղվեսը, շնագայլը, առյուծը... Դրանք ուտում են իրենցից փոքր կենդանիների, այսինքն` նրանք մսակերներ են: Նրանք չեն սնվում բույսերով

Ինչպես արդեն նշեցինք, մորեխը բույսեր է ուտում: Մորեխը բույսերով է սնվում և մեծանում է: Մորեխը բուսակեր է: Մորեխը խոտակեր է:

Մորեխին ուտում է գորտը: Գորտը մորեխով է սնվում և մեծանում է: Գորտը միջատակեր է:

Գորտին ուտում է ձուկը: Ձուկը գորտով է սնվում և մեծանում է: Ձուկը ևս մսակեր է:

Ձկանն ուտում է արջը: Արջը ձկով է սնվում: Արջը սնվում է նաև մսով: Արջը սնվում է նաև մեղրով և հատապտուղներով: Արջը սնվում է ձկով, մսով, մեղրով և հատապտուղներով և մեծանում է: Քանի որ արջը տարաբնույթ սնունդ է ուտում, նրան կոչում են ամենակեր կենդանի:

Սա սննդային շղթա է:

Սննդային շղթայի հիմնական մասերն են.

բույսերը և խոտերը,

խոտակերները կամ բուսակերները,

մսակերները կամ գիշատիչները,

ամենակերները: