Տրանսպորտ

Երկար ժամանակ առաջ ինքնաթիռներն այսպիսի տեսք ունեին.

Այժմ ինքնաթիռն այսպիսի տեսք ունի.

Նայե՛ք, ինչպիսի տեսք ուներ նավը երկար ժամանակ առաջ.

Այժմ նավն այսպիսի տեսք ունի.

Երկար ժամանակ առաջ գնացքն այսպիսի տեսք ուներ.

Իսկ այժմ գնացքն այսպիսի տեսք ունի.

Երկար ժամանակ առաջ բեռնատար ավտոմեքենան այսպիսի տեսք ուներ.

Իսկ այժմ այսպիսի տեսք ունի.

Երկար ժամանակ առաջ ավտոմեքենան այսպիսի տեսք ուներ.

Իսկ այժմ այսպիսի տեսք ունի.

Երկար ժամանակ առաջ մոտոցիկլն այսպիսի տեսք ուներ.

Իսկ այժմ այսպիսի տեսք ունի.

Նայե՛ք, ինչպիսի տեսք ուներ սպորտային ավտոմեքենան երկար ժամանակ առաջ.

Իսկ այժմ սպորտային ավտոմեքենան այսպիսի տեսք ունի.