Երգող թռչունը

Լինում է մի թռչուն: Նա շատ էր երգում:

Թռչունը գեղեցիկ էր երգում:

1

2

Թագավորը տեսավ փոքրիկ թռչնին:

«Արի՛ և ապրի՛ր գեղեցիկ վանդակի մեջ»:

Վանդակի մեջ թռչունը չէր երգում: Թռչունը տխուր էր:

«Արի՛ և վերցրո՛ւ կերը»:

3

Վանդակում փոքրիկ թռչունը միևնույն է չէր երգում: Նա միևնույն է տխուր էր:

Թագավորը տխրեց:

4

Հետո թագավորը բաց

թողեց թռչնին. «Գնա՛,

փոքրի՛կ թռչնակ, գնա՛»:

Թռչունը թռավ վեր ու վեր: Թռչունը շատ ուրախ էր:

5

6

Նա սկսեց երգել: Թռչունը գեղեցիկ էր երգում: Թռչունը շատ էր երգում: Թագավորը շատ երջանիկ էր: Բոլորը երջանիկ էին: