Ես և իմ ընտանիքը

Ես Գիոն եմ:

Սա Դաթոն է:

Դաթոն իմ եղբայրն է:

Սա Լիան է:

Լիան իմ քույրն է:

Սա մայրս է:

Սա հայրս է:

Սա իմ տատն է:

Սա իմ պապն է:

Սա իմ ընտանիքն է: