Մրջյունները

Վատոն աշխատում է բակում:

Վատոն մրջյունների բույն գտավ:

1

2

Բնի մոտ բազմաթիվ մրջյուններ են տեղաշարժվում:

Մրջյունները կանգ չեն առնում:

Մրջյուններն անընդհատ շարժվում են:

3

4

Մրջյունները կեր են փնտրում:

Մրջյունները կերը տուն են տանում:

Վատոն փորձում է հաշվել մրջյուններին:

Մեկ, երկու ... հիսուն ...

Վատոն չի կարող հաշվել մրջյուններին:

5

6

Նրանք անչափ շատ են:

Մրջյուններն արագ են շարժվում:

Վատոն շարունակեց խաղալ:

7

8