Կենդանիների երեխաները

Սա կատվի ձագ է: Կատվի ձագը կատվի երեխան է:

Սա շան ձագ է: Շան ձագը շան երեխան է:

Սա հորթ է: Հորթը կովի երեխան է:

Սա քուռակ է: Քուռակը ավանակի երեխան է:

Սա գոմշաձագ է: Գոմշաձագը գոմեշի երեխան է:

Սա եղնիկի ձագ է:

Եղնիկի ձագը եղնիկի երեխան է:

Սա նապաստակի ձագ է: Նապաստակի ձագը նապաստակի երեխան է:

Սա առյուծի ձագ է:

Առյուծի ձագը առյուծի երեխան է: