Սա շա՞տ է

Սա անչափ շա՞տ է:

Այո՛, սա անչափ շատ է:

Սա շա՞տ է:

Ո՛չ, սա շատ չէ:

Սա շատ մե՞ծ է:

Այո՛, սա շատ մեծ է:

Սա՞ էլ է մեծ:

Ո՛չ, սա մեծ չէ:

Սա շատ բա՞րձր է:

Այո՛, սա շատ բարձր է:

Սա նույնպես բա՞րձր է:

Ո՛չ, սա բարձր չէ: