რამდენი?


რამდენი თავი აქვს ბიჭს?

ბიჭს აქვს ერთი თავი.

რამდენი ყური აქვს გოგოს?

გოგოს აქვს ორი ყური.

რამდენი კუთხე აქვს სამკუთხედს?

სამკუთხედს აქვს სამი კუთხე.

რამდენი ბორბალი აქვს მანქანას?

მანქანას აქვს ოთხი ბორბალი.

რამდენი ვარსკვლავი აქვს სასტუმროს?

სასტუმროს აქვს ხუთი ვარსკვლავი.

რამდენი ფრთა აქვს ანგელოზს?

ანგელოზს აქვს ექვსი ფრთა.

რამდენი ფერი აქვს ცისარტყელას?

ცისარტყელას აქვს შვიდი ფერი.

რამდენი ფეხი აქვს რვაფეხას?

რვაფეხას აქვს რვა ფეხი.

რამდენი ტავი აქვს გველეშაპს?

გველეშაპს აქვს ცხრა თავი.

რამდენი თითი აქვს ადამიანს?

ადამიანს აქვს ათი თითი.