როგორი ვარ?

მე ვარ ხალისიანი.

მე ვარ ნაღვლიანი.

მე ვარ სევდიანი.

მე ვარ დარდიანი.

მე ვარ ფიქრიანი.