როგორ?

მე ვარ კარგად.

 

 

მე ვარ ცუდად.

 

 

მე ვარ ავად.

 

 

მე ვარ მაგრად!

 

 

მე ვარ წყნარად.

 

 

მე ვარ ჩუმად.

 

 

მე ვარ სახტად.