სახე

 

ერთი სახე.

 

 

ერთი თავი.

 

 

ერთი ნიკაპი.

 

ერთი ცხვირი.

 

 

ორი თვალი

 

ორი ყური

 

 

ორი ხელი

 

 

ორი ფეხი

 

 

ხუთი თითი

 

 

ათი თითი

 

 

ერთი ტუჩი

 

 

ერთი პირი

 

 

ბევრი კბილი