Kitab

Yenə də mənəm, Pako. Mən kitab oxuyuram. Mən atamla birlikdə kitab oxuyuram.

Mən anamla birlikdə kitab oxuyuram. Mən anamla birlikdə evdə kitab oxuyuram.

Mən Tako ilə birlikdə kitab oxuyuram. Mən Tako ilə birlikdə sinifdə kitab oxuyuram.

Mən Toko ilə birlikdə kitab oxuyuram. Mən Toko ilə birlikdə siinfdə kitab oxuyuramş

Mən Zuka ilə birlikdə kitab oxuyuram. Mən Zuka ilə birlikdə maşında kitab oxuyuram.

Mən nənəmlə kitab oxuyuram. Mən kitabxanada kitab oxuyuram.

Mən babamla birlikdə kitab oxuyuram. Mən babamla birlikdə kənddə kitab oxuyuram.

Mən evdə, məktəbdə, sinifdə, maşında, kitabxanada, kənddə kitab oxuyuram.

Mən anamla, atamla, Toko ilə, Tako ilə, nənəmlə və babamla birlikdə kitab oxuyuram.