Yatmaq vaxtıdır

Bu, Pakodur. Pako Tako və Tokonun dostudur.

Pakonun yatmaq vaxtıdır. Pakonun yatmaq vaxtıdır, çünki günəş enmişdir.

Pakonun yatmaq vaxtıdır, çünki çünki Ay görünür.

Pakonun yatmaq vaxtıdır, çünki ulduzlar göydədirlər.

Pakonun yatmaq vaxtıdır, çünki artıq gecədir.

Pakonun yatmaq vaxtıdır, çünki artıq şam yeməyini yemişdir.

Pakonun yatmaq vaxtıdır, çünki kitabını oxumuşdur.

Pakonun yatmaq vaxtıdır, çünki anası nağıl danışmışdır.