Televizor

Bu, televizordur. Bu, Pakonun televizorudur. Bu, Pakonun rəngli televizorudur.

Televizor böyükdür. Televizor qaradır. Bu, böyük və qara televizordur.

O, Pakonun televizoru deyil, o Takonun televizorudur. O, Takonun rəngli televizorudur.

O, böyük və qara televizor Takonun deyil. Bu televizor da böyükdür. O televizor qaradır.

O televizor böyükdür. O, Tokonun televizorudur. O böyük və qara televizor Tokonundur.

Tokonun, Pakonun və Takonun televizorları böyükdür. Tokonun, Pakonun və Takonun televizorları rənglidir. Tokonun, Pakonun və Takonun televizorları ağ-qara deyil.